Elinstallationer i Stockholm

 Kontakt : Lars Jonsson , Allmän Behörig Elinstallatör , 070- 731 66 66     larry@isam.se


Vi utför elinstallationer och elservice i Stockholmsområdet. Från uppsättning av enstaka uttag till omdragning av all el i ett hus. Utförande enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person-eller sakskada pga el.  Vi strävar efter att ha nöjda och återkommande kunder. 


  • Auktoriserad Elinstallatör (Allmän Behörig Elinstallatör), Sverige
  • DSB godkännade som Elektroinstallatør, Norge
  • Installationskontroll med protokoll.
  • Egenkontrollprogram
  • Företaget är registrerat på Elsäkerhetsverket.
  • Godkänd att arbeta i abonnenters elnät anslutna tex EON,Vattenfall,Fortum, osv .
  • Försäkringar
  • F-skatt
  • Rotavdrag