Jul 2018

ISAM EL AB

08-628 71 60

070-731 66 66

God Jul & Gott nytt år

Since 1945

Utför Elinstallationer i Stockholmsområdet

   


Vi utför elinstallationer och elservice i Stockholmsområdet. Från uppsättning av enstaka uttag till omdragning av all el i ett hus. Utförande enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person-eller sakskada pga el.  Vi strävar efter att ha nöjda och återkommande kunder. 


  • Auktoriserad Elinstallatör (Allmän Behörig Elinstallatör)
  • Installationskontroll med protokoll.
  • Egenkontrollprogram
  • Företaget är registrerat på Elsäkerhetsverket .
  • Godkänd att arbeta i abonnenters elnät anslutna tex EON,Vattenfall,Fortum, osv .
  • Försäkringar
  • F-skatt
  • Rotavdrag 


 Kontakt : Lars Jonsson , Aukt. Elinstallatör (Allm. Behörig Elinstallatör),

070- 731 66 66     larry@isam.se

Copyright © All Rights Reserved   © ISAM® är ett registrerat varumärke. 


ISAM EL AB SKOGSBACKEN 14 , 17241  SUNDBYBERG  08 628 71 60